اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 19
تعداد مشاهده مقاله 4295
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1614
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 74 %