راهنمای نگارش مقاله

برای دانلود الگوی نگارش مقاله اینجا کلیک کنید. لطفا مطالب مربوط به مقاله خود را در این فایل الگو جایگذاری و تنظیم نمایید. رعایت این الگو برای پذیرش مقالات الزامی است.