فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله (سه تا پنج ماه):

 • ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه مجله قوم زیست‌شناسی و حفاظت شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله ارسالی.
 • ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر بر اساس معیارهایی از جمله تناسب موضوع مقاله با اهداف مجله، کیفیت مناسب از لحاظ محتوایی و علمی، داشتن نوآوری و رعایت فرمت مجله و در صورت نیاز ارجاع به نویسنده جهت اصلاحات ساختاری (7 تا 10 روز).
 • ارسال برای سه داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (3 روز). این داوران لزوما داوران پیشنهادی نویسنده نمی باشند. نتایج اولیه داوری به طور میانگین، ظرف مدت سه ماه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. در صورتیکه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند مقاله مجددا برای داور/داوران جدیدی ارسال می شود.
 • در صورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند پذیرش مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.
 • در صورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، مقاله جهت انجام اصلاحات به نویسندگان محترم عودت می شود (دو هفته تا یک ماه).
 • در صورت لزوم مقاله به یکی از داوران پیشین برای ارزیابی تطبیقی ارسال می شود (دوهفته تا یک ماه).
 • هیات تحریریه و سردبیر، نظر نهایی را بر اساس داوری انجام گرفته اتخاذ خواهند نمود.
 • در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به نویسنده جهت واریز هزینه انتشار/پذیرش اطلاع داده  می شود (یک هفته).
 • مقاله جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد (دو هفته).
 • مقاله جهت صفحه آرایی ارسال می گردد.
 • مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.
 • پس از تکمیل مقالات هر جلد مقاله مربوطه چاپ و به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجله قابل دانلود خواهد بود.

لازم به ذکر است که در هر یک از مراحل فوق ممکن است نیاز باشد مقاله جهت اصلاح و بازبینی به نویسنده (ها)ی محترم عودت داده شود.

مراحل پذیرش مقاله در مجله  قوم زیست‌شناسی و حفاظت در فلوچارت زیر خلاصه شده است: