نویسنده = محمود قدبیگی
مدیریت ریسک سیلاب شهری، راهکاری بر حفاظت از زیست بوم‌ها (مطالعه موردی: شهر اراک)

دوره 1، شماره 2، دی 1402، صفحه 38-50

محمود قدبیگی؛ حمید مظاهری؛ هما شفیعی؛ مهدی مردیان