نویسنده = محمد مهرنیا
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی منطقه بلومان (استان لرستان)

دوره 1، شماره 4، تیر 1403، صفحه 1-21

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


‌پرفروش‌ترین گیاهان دارویی عطاری‌های خرم‌آباد

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 21-31

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی