کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
بررسی و مقایسه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی مورد استفاده اقوام کوچنده در استان کرمان

دوره 1، شماره 3، فروردین 1403، صفحه 1-15

علی اکبر کریمیان؛ هادی فاطمی؛ اصغر مصلح آرانی


‌پرفروش‌ترین گیاهان دارویی عطاری‌های خرم‌آباد

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 21-31

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی