موضوعات = گیاه شناسی
قوم گیاهشناسی و حفاظت درون شیشه ای آویشن شیرازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-9

زیبا بختیار؛ مسعود قاسمی؛ محمدحسین میرجلیلی


اتنوبوتانی، حفاظت و توسعه پایدار

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 10-20

مژگان لارتی؛ احمدرضا محرابیان؛ خدیجه عرب سلمانی؛ علی سروی؛ مائده علائی فر


‌پرفروش‌ترین گیاهان دارویی عطاری‌های خرم‌آباد

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 21-31

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی